សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន កំពុង​ដើរ​លុយ​ទឹក​ដើម្បី​មើល​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច នៅ​វិទ្យាល័យ​ទឹក​ជោ

(បន្ទាយមានជ័យ)៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបន្តដំណើរចុះតាម បណ្តាខេត្តទៀតហើយ ដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការ សាកសួរសុខទុក្ខប្រជាជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាពិនិត្យមើល សមិទ្ធផលនានា នៅតាមបណ្តាខេត្តផងដែរ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រួមនិងគណៈប្រតិភូផងដែរ បាននិងកំពុងធ្វើដំណើរដោយចុះពិនិត្យស្ថានភាព និងសមិទ្ធិផលនានា តាមផ្លូវ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៕

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន កំពុង​ដើរ​លុយ​ទឹក​ដើម្បី​មើល​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច នៅ​វិទ្យាល័យ​ទឹក​ជោ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន កំពុង​ដើរ​លុយ​ទឹក​ដើម្បី​មើល​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច នៅ​វិទ្យាល័យ​ទឹក​ជោ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន កំពុង​ដើរ​លុយ​ទឹក​ដើម្បី​មើល​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច នៅ​វិទ្យាល័យ​ទឹក​ជោ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន កំពុង​ដើរ​លុយ​ទឹក​ដើម្បី​មើល​ស្ថានភាព​ទឹក​លិច នៅ​វិទ្យាល័យ​ទឹក​ជោ