​លោកស្រី​សៀង ចាន់​ហេង​ធ្វើ​មហា​អង្គ​កឋិនទាន​មាន​១២៣៤​ត្រៃ​យ៍​

dnt-news : ​វា​ជា​រឿង​ដែល​កម្រ​នឹង​បានឃើញ​សម្រាប់​ពុទ្ធសាសនិក​ដែល​កាន់​ពុទ្ធសាសនា​ចំពោះ​មហា​អង្គ​កឋិន​ជាង​១២៣៤​ត្រៃ​យ៍​ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​ម្ចាស់​ទាន​លោកស្រី​ឧកញ៉ា សៀង ចាន់​ហេង មាន​សទ្ធា​ជ្រះថ្លា​ដង្ហែ​ទៅកាន់​វត្ត​ទាំង​២៥​ខេត្ត​រាជធានី​។​