បទ “កុហក” របស់​”ក្មេង​ខ្មែរ” ft ពេជ្ជរិទ្ធ និង YT ចេញ​ហើយ!

បទ “កុហក” ​​ដែល​ “ក្មេង​ខ្មែរ” ពេជ្ជរិទ្ធ និង YT បាន​សហការ​គ្នា​នោះ​​បាន​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ​។

 

បទ “កុហក” របស់​”ក្មេង​ខ្មែរ” ft ពេជ្ជរិទ្ធ និង YT ចេញ​ហើយ!

បទ​ “កុហក” គឺជា​ការ​ផ្ដួច​ផ្ដើម​របស់ ពន្លឺ ជា​ពិសេស​បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ ​គឺ​អ្នក​ទាំង​៤​បាន​សរសេរ​ទំនុក​ច្រៀង​រៀង​ៗ​ខ្លួន​៕

តោះ​ស្ដាប់​បទ “កុហក” ទាំង​អស់​គ្នា៖​​

អត្ថបទ៖ SAMEDY