មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ

មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ

មិនមែនមានតែ Jet Black ពណ៌ខ្មៅរលោងអីនោះទេ :D បើយោងតាមគេហទំព័រ Reddit ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ឈ្មោះ Vantt1 បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ខ្លួន ដោយចង់បង្ហាញពីការកែច្នៃទូរស័ព្ទ iPhone 6 របស់ខ្លួនទៅជាពណ៌ស លាយទឹកមាសត្រង់ចំណុចខ្លះ។
តាមការពិតទៅទូរស័ព្ទនោះដំបូងអាចជាពណ៌ Gold នោះទេ តែក្រោយពេលដែលកែច្នៃបន្តិច ក៏គេដាក់ឈ្មោះហៅថា
Matte White បែបនោះតែម្តងទៅ។ ចុះសំរាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ? បើមានការចេញលក់
iPhone 8 ជំនាន់ក្រោយពណ៌ថ្មីនេះ តើអ្នកនឹងពេញចិត្តដែរឫក៏យ៉ាងណា?

ប្រភព: Reddit

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

ចុះថ្ងៃទី 19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 09:52 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ
មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ
មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ
មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ

មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ
មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ
មិនស្រលាញ់មិនបាន ក្រោយឃើញពណ៌ថ្មី Matte White របស់ iPhone ម៉ូឌែលនេះ