យល់​ដឹង​ទាំង​អស់​គ្នា​ពី​យ៉ាអួ

យ៉ាអួ​វា​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​បង្អែម​សម្រាប់​ទទួល​ទាន​លេង ឬ លាង​មាត់​ក្រោយ​ពេល​បាយ​នោះ​ទេ វា​ក៏​ជា​ឱសថ​កម្ចាត់​ក្លិន​មាត់​ផង​ដែរ។តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ពី​មហាវិទ្យាល័យ​ជប៉ុន​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​យ៉ាអួ​មាន​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​បាក់តេរី Streptococcus Thermophilus និងLactobacilllus Bulgaricus មាន​ផល​ល្អ​ចំពោះ​ការ​កម្ចាត់​បាក់តេរី​ដែល​ផ្ដល់​ក្លិន​មាត់​មិន​ល្អ។ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ទទួល​ទាន​យ៉ាអួ​ជាប្រចាំ​ (១៧០ក្រាមក្នុង១ថ្ងៃ)។

ប្រភព៖ បរទេស