របៀប​បង្កើត​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ Android សម្រាប់​អ្នក​ទើប​ចាប់​ផ្តើម

សៀវភៅ​របៀប​បង្កើត​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ (Basic Android App Building No Coding) បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លោក ទូច សាលឿង សម្រាប់​ចែក​រំលែក​ដល់​អ្នក​ទើប​ចាប់ផ្តើម​រៀន​​បង្កើត​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។

 

របៀប​បង្កើត​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ Android សម្រាប់​អ្នក​ទើប​ចាប់​ផ្តើម

 

សៀវភៅ​នេះ​ជួយ​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​អាច​បង្កើត​កម្មវិធី​សម្រាប់​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​លើ Store បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង យ៉ាង​រហ័ស មិន​ចាំបាច់​សរសេរ​កូដ និង​អាច​រក​ចំណូល​បាន​តាម​រយៈ Google Absenseបាន​ទៀត​ផង។

 

Basic Android App Building No Coding ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​លើ Store ដែល​ប្រិយមិត្ត​អាច​ស្វែង​យល់​ពី Android Magazine App របៀប​ទាញ​យក និង​តម្លើង File Java របៀប​បង្កើត​គណនី Google Play Store របៀប​ដាក់​បញ្ចូល File PDF/JPG/PNG របៀប Upload APK File ដំណោះស្រាយ​ពេល APP Rejected និង​មិន​ចាំបាច់​សរសេរ​កូដ​នោះ​ទេ៕

 

ទាញ​យក​ នៅ​ទី​នេះ​

 

 

អានបន្ត៖ របៀប​បង្កើត App ដាក់​លើ Play Store ដោយ​ប្រើ Android Studio

អត្ថបទ៖ រក្សា