ជើងយន្តហោះ​នៅប្រទេសថៃមួយ ហាមយក​ Galaxy Note 7 ឡើងយន្តហោះ

ជើងយន្តហោះ​នៅប្រទេសថៃមួយ ហាមយក​ Galaxy Note 7 ឡើងយន្តហោះ

សូមជំរាបជូនអ្នកប្រើប្រាស់​ Galaxy Note 7 នៅប្រទេសខ្មែរ​ ដែលទៅដើរលេងប្រទេសថៃរួចចង់ហោះហើរបន្តតាមជើងយន្តហោះហើរ​កានបិនថៃ​ នោះ​ គឺមិនអនុញ្ញាតិឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន​ជើងយន្តហោះហើរ​ កានបិនថៃ​ប្រកាសបម្រាមលើការនាំយក Samsung Galaxy Note 7 ទៅយន្តហោះឬដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីតាមយន្តហោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង
ដើម្បីជាសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរគ្រប់គ្នា។

ប្រភព: Thaiairways"

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ

ចុះថ្ងៃទី 19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:54 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ជើងយន្តហោះ​នៅប្រទេសថៃមួយ ហាមយក​ Galaxy Note 7 ឡើងយន្តហោះ