គង់ វង្ស​យ៉ា​ទី ៖ ឲ្យ​តែ​លុយ​ដល់​ទៅរួច​ទាំងអស់ …

នៅក្រៅ​សង្វៀន​សម្តែង​គេ​ពុំ​ធ្លាប់​ឃើញ កញ្ញា គង់ វង្ស​យ៉ា​ទី តឺ​នុយ​ឈុត​សិច​ស៊ី​បង្ហាញខ្លួន​ជា​សាធារណ​:​ដូចជា​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​ផ្សេងៗ របស់​តារា​សិល្ប​:​ជា​មិត្ត​ភ័ក្តិ ឫ​ក៏​បង្ហោះ​ក្នុង​ហេ្វ​ស​ប៊ុ​ក​នោះឡើយ ។ ប៉ុន្តែ​បែរជា​នៅក្នុង​សាច់រឿង​តារា​សម្តែង និង​ពិធី​ការិនី​ដែលមាន​រូប​សម្រស់​គួរ​ឲ្យ​ទាក់