ទើប​តែ​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ​ប៉ុន្តែ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​ដើម្បី​ផ្ដិត​យក​រូបថត​ស្អាត​ជា​ច្រើន នេះជា​​លទ្ធផល …

ក្មេងប្រុសអាយុ 16 ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jannik Obenhoff បានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់កន្លែងស្រស់ស្អាតជាច្រើនក្នុងពិភពលោក។ ក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនេះ Jannik Obenhoff បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹក ហើយគេបានបង្ហោះរូបថតទាំងនោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតមួយចំនួនដែលដកស្រង់ចេញពី Instagram របស់គេ ៖

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

A photo posted by Jannik Obenhoff (@jannikobenhoff) on

  • ទើប​តែ​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ​ប៉ុន្តែ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​ដើម្បី​ផ្ដិត​យក​រូបថត​ស្អាត​ជា​ច្រើន នេះជា​​លទ្ធផល …已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/19  Category:កំសាន្ត
Tags: