ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី

ពិធីការនីរាង្គតូចច្រលឹងអ្នកនាង ខៀវ សានសាណា ក្រោយពីរៀបការបាន១៧ថ្ងៃរួចមក ឃើញថា សានណា និងស្វាមីបានធ្វើដំណើរទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯប្រទេសអូស្រ្តាលីឯណោះ។

ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
Loading...

ខៀវ សានសាណា រៀការលើកទី២នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា កន្លងទៅនេះ ដោយមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមសុទ្ធសឹងជាភ្ញៀវលដាប់ និងជា មន្រ្តីរាជការធំៗថែមទៀតផង ។

ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី

ក្រឡេកមកមើលក្រោយពែលរៀបការរួច ខៀវ សានសាណា ដែលបានស្វាមីជាអនិកជន ទោះបីជា ស្វាមីទី២របស់ សានណាមានវ័យចាស់បន្តិចមែន តែមើលទៅលោកផ្តល់តម្លៃ និងគោរពស្រលាញ់ សានណា ខ្លាំងណាស់។តោះទៅទស្សនារូបភាពស្អាតក្នុងដំកម្សាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំ របស់ ខៀវ សានសាណា ជាមួយស្វាមីនៅប្រទេស អូស្រ្តាលីបន្តិចទៅមើល៖

ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី
ខៀវ សានសាណា បង្ហើររូបភាពឆ្លងទ្វីបជាមួយស្វាមីលើទឹកដី អូស្រ្តាលី

ប្រភព៖ chnchannel