«ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី

ស្ត្រីរងទុក្ខជំងឺធាត់ម្នាក់ បានកំពុងស្រកទម្ងន់ច្រើនគីឡូ ជាបណ្តើរៗហើយ និងមានរូបរាងស្រស់បស់គួរជាទី មោទនៈក្រោយបុរសវ័យក្មេងរបស់នាង បានផ្តល់ឲ្យនាងនូវខ្សែជីវិតថ្មីមួយ ។ Patty Sanches អាយុ ៥២ ឆ្នាំបាន ចំណាយពេលជាមួយទម្ងន់ឡើងរហូតផ្លាស់ទីពុំរួច ៣២៣ គីឡូក្រាម និងនាងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីអ តីតមិត្តប្រុសដែលជាអ្នកបញ្ចុកអាហារដល់នាង ។

«ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី

ប៉ុន្តែ ក្រោយចែកផ្លូវគ្នាពីអតីតមិត្តប្រុសនោះ ម្តាយកូន៤រូបនេះ ដែលរស់ Reno, Nevada បានស្រកទម្ងន់អស់ រហូតដល់ ១២០ គីឡូក្រាម ឯណោះ និងបានចាប់ផ្តើមណាត់ជួបគ្នាជាមួយ Bryan Johnson អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដែលនាងបានមាន «ជីវិតផ្លូវភេទដ៏ផ្សងព្រេង» ជាមួយ ។ មិត្តប្រុសថ្មីរបស់ Patty បានកំពុងដាក់នាងតាមរយៈ ដំណើររបស់នាងជាមួយនឹងចលនាប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើន ។

«ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី

Patty និយាយថាៈ “Bryan បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំមិនដែលមានអាយុស្រឡាញ់បែបនេះទេ” ។ នាងបន្ត ថាៈ “គាត់តែងរក្សាឲ្យខ្ញុំចលនា និងធ្វើសកម្មភាព ។ ពីមុន ខ្ញុំគាត់ខ្លាំងណាស់ រហូតធ្វើអ្វីពុំកើត ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបានត្រឡប់មកជីវិតមួយគួរឲ្យត្រេកអរខ្លាំងណាស់ ដែលពុំនឹងស្មាន” ។

«ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅពេលមួយនោះ Patty បានប្រាថ្នាចង់ក្លាយមនុស្សស្រីធាត់បំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយនាងបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ ក្នុងការប្រើប្រាស់របបអាហាររហូត ១៣,០០០ កាឡូរី ក្នុង១ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះ អ្នកស្រីមានទម្ងន់ ២០៣ គីឡូ ប៉ុណ្ណោះ និងកំពុងបន្តបញ្ចុះវាថែមទៀត ៕

«ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី

ប្រភព ៖ ksn

Loading...

  • «ស្រ្តីទម្ងន់យក្ស» ថ្វីស្រកទម្ងន់គួរ ជាទីគាប់ចិត្ត និងនៅតែពឹង ពាក់រទេះរុញ តែទទួចថា មានជីវិតផ្លូវភេទ ដ៏ប្រពីនឹងប្រុសក្មេងថ្មី已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/19  Category:កំសាន្ត
Tags: