១៥​ម៉ូដែល​ជាប់​ជា​​រថយន្ត​ប្រណិត​ទាន់សម័យ​បំផុត​ស៊េរី​ឆ្នាំ២០១៦ អាច​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជិះ​​រំភើប​ដោយសារ​រចនាបថថ្មី

១៥​ម៉ូដែល​ជាប់​ជា​​រថយន្ត​ប្រណិត​ទាន់សម័យ​បំផុត​ស៊េរី​ឆ្នាំ២០១៦ អាច​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជិះ​​រំភើប​ដោយសារ​រចនាបថថ្មី

១៥​ម៉ូដែល​ជាប់​ជា​ម៉ូដែល​​រថយន្ត​ប្រណិត​ទាន់សម័យ​បំផុត​ស៊េរី...
thebnews
អានបន្
រថយន្ត Ford Everest ស៊េរីថ្មី បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ រថយន្ត​លំដាប់​ពិភព​លោក​ នៅ​បា​ង​កក (មានវីឌីអូ)

រថយន្ត Ford Everest ស៊េរីថ្មី បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ រថយន្ត​លំដាប់​ពិភព​លោក​ នៅ​បា​ង​កក (មានវីឌីអូ)

បាងកក-ថៃ៖ រថយន្ត Ford ស៊េរីថ្មី ដែលមានរាងស្អាត ទំនើបទាន់សម័យ...
Dap-news
អានបន្